• Polski
 • Italiano
 • English
 • Psychoterapia Gestalt

  Psycholog czy psychoterapeuta – sprawdź kogo szukasz?

  W mojej praktyce często spotykam się z myleniem psychologa z psychoterapeutą. Poniżej krótkie wyjaśnienie.

  Psychoterapeuta

  Wykształcenie: osoba, która ukończyła studia medyczne, społeczne lub humanistyczne oraz, co najmniej, 4-letnie (ok. 1800 godzin) szkolenie z zakresu psychoterapii. Szkolenie to musi składać się z 3 elementów: własnej psychoterapii, szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz pracy z pacjentami pod superwizją.

  Psychoterapeuta jest to osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii, podczas którego uczyła się prowadzenia psychoterapii w PRAKTYCZNY sposób, tzn. metodą wykładową, warsztatową, podczas treningów psychoterapeutycznych i spotkań superwizyjnych oraz stażu klinicznego w szpitalu psychiatrycznym. Psychoterapeuta odbył także psychoterapię własną w modalności (sposobie leczenia psychoterapeutycznego), w którym się szkoli, tak, aby wyleczyć własne problemy a także na własnej skórze wypróbować terapię (minimalna ilość godzin to 90).

  • Czym się zajmuje: zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych (np.: depresji, lęków, nerwicy), problemów z objawami somatycznymi, które nie mają uzasadnienia medycznego, zaburzeń osobowości, problemów emocjonalnych. Pomaga w trudnych sytuacjach życiowych: kryzysach emocjonalnych, kryzysach w relacji z partnerem, trudnościach związanych z przeżywaniem żałoby, a także wielu innych, również mających podłoże emocjonalne kłopotach takich jak np.: kłopoty seksualne czy kłopoty z zajściem w ciążę. Zajmuje się też rozwojem osobowości.
   Metody pracy: metody psychoterapeutyczne: terapia systemowa, Gestalt, poznawczo-behawioralna, humanistyczna, analiza transakcyjna, psychoanalityczna, eklektyczna.

  Psycholog

  Wykształcenie: osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii i jest TEORETYCZNIE przygotowana do diagnozy psychologicznej i pomocy psychologicznej.

  • Czym się zajmuje: diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne (inne obszary wymagają kształcenia podyplomowego).
  • Metody pracy: wyłącznie metody psychologiczne; poradnictwo rodzinne, zawodowe, orzecznictwo (np. psycholog przeprowadza np. badania dla kierowców, dysponuje także testem do pomiaru inteligencji itp.).

  Psychiatra

  Wykształcenie: jest lekarzem, który ukończył studia medyczne i zdobył stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii.

  • Czym się zajmuje: rozpoznaje i leczy zaburzeń i chorób psychicznych.
  • Metody pracy: leczenie farmakologiczne i elementy pomocy psychologicznej.