• Polski
 • Italiano
 • English
 • Psychoterapia Gestalt

  O psychoterapii Gestalt

   

   O terapii Gestalt

  Psychoterapia – dosł. leczenie psychologiczne:

  Odnosi się do każdej metody leczenia stosowanej przez profesjonalnego terapeutę, niezależnie   od    tego,   jakie   są   przyczyny   zaburzenia   psychicznego,   emocjonalnego lub  zachowania.  Podstawowe  narzędzie   psychoterapii  to  relacja   i  komunikacja  (werbalna i niewerbalna) pomiędzy klientem/pacjentem (w terapii analitycznej) a terapeutą. Ich celem jest usunięcie, zmodyfikowanie, opóźnienie lub stłumienie patologicznych procesów, które uniemożliwiają funkcjonowanie i rozwój osobowości.

  (opracowanie wg Słownika psychoanalizy Moore, Fine)

  Psychoterapia Gestalt jest jednym z podejść psychoterapeutycznych. Wywodzi się z nurtu humanistycznego i egzystencjalnego czyli patrzy całościowo na Człowieka, co oznacza że nie koncentruje się wyłącznie na problemie Klienta ale bierze pod uwagę jego zasoby, plany na przyszłość obecną sytuację ale także historię życia; pamieta także, że jesteśmy jednością psychofizyczną – to co pokazuje ciało jest odbiciem tego co dzieje się w psychice.

  Unikalność podejścia Gestalt wyraża się w:

  • skupieniu się na tym co dzieje się w świadomości Klienta Tu i Teraz. na poziomie jego umysłu  i  emocji  także  na  poziomie  doznań  płynących  z  ciała   Klienta  oraz doznań w kontakcie z otoczeniem.
  • docieraniu  do osobistych  zasobów  i  potencjałów   Klienta, a  więc  odkrywaniu   tego, co istnieje od zawsze a z czego nie korzystamy albo o czym zapominamy.
  • wpieraniu prawa do odmienności i indywidualności – pomocy w szukaniu własnego stylu życia.
  • relacji JA – TY czyli więzi wytworzonej pomiędzy Klientem i Terapeutą, na której opiera się cały proces terapeutyczny.

  Terapia Gestalt jest szczególnym rodzajem doświadczenia poprzez które Osoba może: odkryć swoje zasoby i rozpoznać potencjały, odnaleźć własny styl bycia, obrać własną drogę rozwoju, kreatywnie    budować   własne   życie,  dokonywać   autonomicznych   wyborów   oraz   trwać w otwartych i dojrzałych relacjach z ludźmi.

  Podobnie jak jej twórca, Fritz Perls, Gestalt nie zadowala się adaptacją do istniejących warunków. Celem jest rozwój, kreatywność i odnalezienie samego siebie i własnej definicji szczęścia.

  Parafrazując   Sartra – jednego  z  twórców  podstaw filozoficznych Gestalt:

  nie to jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono